ازمایشگاه با بیش از 10 سال سابقه کار در شیراز

به عنوان ازمایشگاه ریفرال (مرجع برای ارسال نمونه های سایر ازمایشگاهها و مراکز) قابلیت انجام کلیه تست های اختصاصی

ازمایشگاهی – بافت شناسی – سیتولوژی (نمونه های پاپ اسمیر و ….) –تست های غربالگری زنان اردار و…. را دارا می باشد

سیستم های به روز هورمون شناسی – دستگاههای دقیق جهت بررسی  سلول های خونی و سیستم انعقادی –الکترفورز وبیوشیمی سایر بخشهایی هستند که بصورت روزانه جوابگوی شما عزیزان می باشند.

در این مرکز خونگیری از نوزادان و اطفال توسط نیروی بسیار مجرب انجام می گیرد .

جوابدهی انلاین .جوابدهی از طریق واتس اپ وسایر اپلیکیشن ها ویا ارسال جوابها بصورت پستی .

بخش ها شامل :

بخش هورمون شناسی    بخش میکرو ب شناسی    بخش خون شناسی    بخش تجزیه ادرار      بخش شیمی مخصوص

بخش انگل شناسی    .و…..